top of page
Esittelyssä

Armstrong Linna

Armstrong Linna Oy tarjoaa parempaa johtamista, innostavia henkilöstöratkaisuja ja parempaa työelämää.

Yrityksen takana on kova kolmikko, Jukka-Pekka Annala, Kai Rautio ja Sari Rautio. Jute on ihmisten ymmärtämisen ja monipuolinen yritystoiminnan konkari, Sarille ja Kaille on vuosien aikana kertynyt monipuolista ja pitkäaikaista kokemusta työelämästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta. Näitä karttuneita kokemuksia oli aika lähteä hyödyntämään ja jalostamaan yrittäjänä.

”Työelämän välttämätön muutos on meille, ja monelle muullekin selviö. Huomattiin ilmiö ja ongelmat, työssä jaksaminen, muuttuvan maailman johtamishaasteet, henkilöstön saatavuus, joihin ei nykyisillä keinoilla voida vastata. Yhteinen ymmärrys synnytti yhteenliittymän ihmisistä, joilla kaikilla oli sama ajatus, idea ja halu lähteä jalostamaan sitä eteenpäin.  Syntyi halu tehdä asialle jotain. Armstrong Ammattiturvan osaksi perustettiin Armstrong Linna.", Sari Rautio kertoo. 

Pelkän idean tai tarpeen varassa ei yritystä ole perustettu, vaan osana isompaa kokonaisuutta, Armstrong Ammattiturvaa. Yrittäjän ei ole tarvetta pärjätä yksin, vaan verkoston luominen on yksi tärkeä osa yritystoimintaa ja sen menestymistä. Sekä liikeidea, että käytännön toiminta perustuu verkostoitumiselle.

Kai 'Ratu' Rautio avaa: ”Yrittäjyydessä meitä kiehtoo yrittäjyyden vapaus. Se, että voi itse rakentaa oman tiimin, tai yritystoiminnan ketterä päätöksenteko ovat niitä vapauden muotoja joista me nautimme, kuitenkin samalla tiedostaen riskit. Maailman nopea muutos näkyy ensimmäisenä yrittäjille ja yritystoiminnalle, ei ole puskuria samoin kuin esimerkiksi julkisella puolella. Yrittäjyys antaa myös mahdollisuuden muuttaa maailmaa, keino tehdä asioita paremmin. Yrittäjyys on yksi keino jättää oma kädenjälki.” 

Yrittäjyys ja julkinen toiminta ovat toisiaan tukevia, ja toimivassa yhteiskunnassa tarvitaan molempia. Kokemus molemmista tuo osaamista ja ymmärrystä niiden yhdistämiseen. Ajan ominaispiirre on sellainen, että asioita ei voi katsoa vain yhdestä vinkkelistä, vaan on hallittava laajempia kokonaisuuksia.

Verkosto-osaaminen, kehittämisen taito, pitkäjänteinen kehittämisosaaminen, innostuneisuus, oman osaamisen arviointikyky ja laskentaosaaminen(liiketoiminnan perusosaaminen) ovat niitä osaamistarpeita mitä yrittäjällä olisi hyvä olla. Harvalla yksittäisellä ihmisellä ainakaan yrityksen alussa on kaikkia näitä taitoja ja osaamista, ja siksi tarvitaan verkostoitumista, ja yhteistyötaitoja ympäristön ja muiden toimijoiden kanssa. Armstrong Linnassa kolmas pyörä, Jukka-Pekka Annala tuo vahvan kokemuksen ja osaamisen pöytään.

Verkostomainen yrittäjyys on tätä päivää. Edes yrittäjä ei voi, eikä tarvitse pärjätä yksin.

Parkki alakerta 3 LottaL.jpeg
bottom of page