top of page

Johto- ja avainhenkilöiden arviointi

Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että jokaisen henkilön ominaisuudet pystytään tunnistamaan ja hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

Ota yhteyttä

1. Henkilöarvioinnit

Yrityksen avainhenkilöiden vahvuudet ja toimintatavat poikkeavat toisistaan, mikä voi aiheuttaa sisäisiä ristiriitoja, toiminnan tehottomuutta ja työtyytyväisyyden laskua. Autamme henkilöstön ominaisuuksien ja toimintamallien kartoituksessa, jotka auttavat työyhteisöä ymmärtämään jäseniään paremmin.

2. Kehittämiskohteiden tunnistaminen

Henkilöiden arvioinnin avulla kykenemme löytämään jokaiselle henkilölle sopivia kehityskohteita, joita kehittämällä työtyytyväisyys ja tehokkuus saadaan kasvamaan. Autamme yritystä myös rakentamaan seurannan, minkä avulla kehittymistä voidaan seurata ja kehittää edelleen.

3. Vahvuuksien valjastaminen

Arvioinnin avulla pystytään löytämään henkilökohtaiset vahvuudet, joiden valjastaminen yrityksen käyttöön nostaa toiminnan tehokkuutta.

Johto- ja avainhenkilöiden arvioinneista voit olla yhteydessä suoraan JP Annalaan.

annala@armstrong.fi / 050 444 4455

bottom of page